Je nejdůležitější hodnota, kterou je nutné bezpodmínečně dodržovat. Ovlivňuje všechny ostatní faktory bazénové vody, jakož i účinnost všech dezinfekčních prostředků. Ideální rozsah se nachází mezi 7,0 - 7,4. Vyšší hodnota může způsobit zakalení vody (vlivem vylučování vápníku), chlórový zápach a tím i podráždění pokožky a očí, stejně tak mohou být neúčinná opatření při údržbě bazénové vody. Je-li pH - hodnota příliš nízká, může způsobit korozi kovových částí a rychlejší stárnutí a blednutí plastových částí bazénu.


Nesprávná hodnota:

 


Pokyny a přípravky:
 

V normálním případě se přidáním 100g přípravku na 10m3 vody změní hodnota o 0,1. Při velkých odchylkách hodnot je nutné chemikálie přidávat po částech, abychom zabránili předávkování.   pH plus Granulát
Přidává se vsypáním granulátu. Pro lepší rozptýlení vsypáváme na více místech nebo u vtoku vody do bazénu. Nevsypávat před filtraci.
Dávkování: 100g přípravku zvýší pH o 0,2 při 10m3 vody   pH Mínus granulát
lehce rozpustný kysele reagující granulát určený pro regulaci pH-hodnoty (ideál hodnot 7,0 - 7,4)
Dávkování: 100g přípravku sníží pH o 0,1 při 10m3 vody   pH Plus tekutý 35l
alkalický pH-regulátor lehce rozpustný
Dávkování: Pomocí dávkovacích pump   pH Mínus tekutý 35l
kombinace chemikálií určená ke snížení hodnoty pH bazénové vody
Dávkování: Pomocí dávkovacích pump