Kategorie
Menu

Doprava

Přeprava a dodání zboží                                                                  

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 

Cena přepravy, uvedená v objednávce, je vždy za váhu zboží do 50 kg. V případě přepravy zboží o větší hmotnosti bude kupující následně, po objednání zboží, informován o skutečné ceně přepravy a cena bude navýšena na cenu skutečné přepravy.

Prodávající nepřepravuje písek, náplně do filtrů, sůl a nebezpečné chemické přípravky.Ceny dopravy:

Zákazník si může vybrat z těchto možností plateb:

Platba na dobírku - Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Platba v hotovosti - tento druh platby lze vybrat pouze tehdy, je-li vybrána možnost odběru osobně na pobočce prodejce.

Platba předem - tato platba je klasický bankovní převod, kdy prodejce odesílá zboží, až je platba připsaná na jeho firemním účtě. Číslo účtu, konstantní symbol a variabilní symbol jsou uvedeny v potvrzené objednávce.

Zákazník si může vybrat z těchto možností přepravy:

Zaslat přes přepravní službu Fofr:

- Dopravní služba FOFR do 10kg.... 175,- Kč

- Dopravní služba FOFR 10-20kg.... 210,- Kč

- Dopravní služba FOFR 20-30kg.... 240,- Kč

- Dopravní služba FOFR 30-50kg.... 320,- Kč

Dopravné nad 50kg se určuje dle tarifu dopravce a bude se zákazníkem projednáno.Zaslat přes přepravní službu DPD:

- Dopravní služba DPD do 10kg.... 175,- Kč

- Dopravní služba DPD 10-20kg.... 210,- Kč

- Dopravní služba DPD 20-30kg.... 240,- Kč

- Dopravní služba DPD 30-50kg.... 320,- Kč

Dopravné nad 50kg se určuje dle tarifu dopravce a bude se zákazníkem projednáno.

Maximální povolený rozměr zásilek DPD je v obvodu 250 cm. Pokud rozměr zásilky přesahuje tento rozměr, bude zásilka automaticky převezena přepravou Fofr.

" DOPRAVA ZDARMA " JE OD ČÁSTKY 10 000,- Kč/bez DPH, do váhového limitu 50 kg. Při překročení váhového limitu 50 kg je zákazník ohledně ceny přepravy informovám emailem, či telefonicky.


Pokud je zboží svou váhou nebo rozměry nevyhovující přepravní službě DPD nebo Fofr, prodejce informuje kupujícího o dalším možném způsobu přepravy.

Mapa pokrytí dopravce FOFR


Porovnejte