E-shop kategorie

Peristaltické čerpadlo PP60 PRG SAUNA

11 858,00 Kč

9 800,00 Kč bez DPH

as-13245

Nový produkt

Dostupnost: ihned k odeslání

Peristaltické čerpadlo PP60 PRG SAUNA pro automatické časové dávkování vonných esencí do saun a parních lázní.

Více informací

Peristaltické čerpadlo PP60 PRG SAUNA


Peristaltické čerpadlo PP60 SAUNA 230 V slouží k čerpání agresivních chemikálii (kyselin, louhů a dezinfekčních prostředků) zejména pro úpravu bazénové vody a pro dávkování vonných esenci do saun a parních lázní.

Čerpadlo umožňuje programovat periodicitu dávkování a dávkované množství.Nastavení

Čerpadlo je opatřeno dvěma LED-displeji. Na horním je zobrazena perioda mezi starty dávkování, na dolním množství v ml, dávkované v jedné periodě. Toto dávkované množství je v průběhu dávkovací periody rozděleno tak, že střídavě probíhá 5 minut dávkování a 5 minut přestávka. Nastavení periody dávkování a dávkovaného množství se provádí tlačítka + a – pod displeji. Po stisknutí kteréhokoliv tlačítka začnou oba displeje blikat. Jednotlivým stiskem tlačítka se mění zobrazený údaj o jednotku, podržením tlačítka se postupně mění, ze začátku pomalu a po cca 3 sekundách rychleji. Po ukončení nastavení oba displeje blikají po dobu cca 10 sekund a pak čerpadlo automaticky zahájí nastavené dávkování.

Instalace

Čerpadlo PP 60 se připevňuje na stěnu dvěma šrouby. Připojení čerpané kapaliny se provádí PE hadičkou o rozměru 6x1 mm šroubením na spodní straně čerpadla. Převlečná matice se povolí, hadička se zasune na doraz a převlečná matice se dotáhne. Připojení sítě se provede třípólovým kabelem do zásuvky na síti TNS, opatřené jednorázovým proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím proudem ΔIn = 30 mA a jmenovitým proudem min. 1 A. Připojovací vidlice musí být volně přístupná. Čerpadlo není opatřeno vypínačem. Pojistka je přístupná po sejmutí čelního krytu čerpadla.

Údržba

Doporučujeme vyměnit hadičku v čerpadle přibližně jednou za rok při běžném provozu. Předejdete tím možnému prasknutí a tím způsobení škod na zařízení.

Při výměně hadičky postupujte tímto způsobem:

Otočte čerpadlo proti směru hodinových ručiček a sejměte ho Uvolněte oba konce hadičky tahem k sobě a hadičku vyjměte Přestřihněte modré upínací pásky a stáhněte hadičku Natáhněte novou hadičku a zajistěte ji novými upínacími pásky Vložte hadičku zpět do čerpadla a z injekční stříkačky na ni vytlačte přiměřené množství mazacího tuku Vložte čerpadlo zpět
Pokud přívod napájecího napětí do peristaltického čerpadla je v pořádku a čerpadlo nepracuje, mohlo dojít k poruše síťové pojistky T 500 mA, která je umístěna na desce tištěného spoje uvnitř skříňky.

Při výměně pojistky musí být čerpadlo odpojeno od elektrické sítě.

Pojistka je přístupná po odšroubování víka.
K čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou, nebo saponátem. U obtížně odstranitelných skvrn lze použít etylalkohol. Použití jiných organických rozpouštědel je nepřípustné, stejně jako aplikace prostředků mechanicky poškozující povrch plastového pouzdra nebo čelního krytu.

Záruka 2 roky

Napsat recenzi

Peristaltické čerpadlo PP60 PRG SAUNA

Peristaltické čerpadlo PP60 PRG SAUNA

Peristaltické čerpadlo PP60 PRG SAUNA pro automatické časové dávkování vonných esencí do saun a parních lázní.

Porovnejte